ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

Про встановлення мораторію на
розміщення зовнішньої реклами
в місті Києві

Відповідно до підпункту 13 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», абзацу першого частини першої статті 16 Закону України «Про рекламу», частини третьої статті 3 Закону України «Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 (із змінами і доповненнями), розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.05.2011 № 807 «Про затвердження Тимчасового положення про паспортизацію проспектів, вулиць, площ, бульварів, провулків міста Києва»,з метою виконання рішення Київської міської ради «Про Угоду з Приймаючим містом фінального турніру чемпіонату Європи 2010 – 2012 року з футболу» від 08.02.2007 № 61/722 та Меморандуму про порозуміння між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та операторами зовнішньої реклами міста Києва від 05.04.2011:

 1. Встановити з 01.01.2012 до 01.08.2012 в місті Києві мораторій на прийом заяв про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами та видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами, окрім таких видів рекламних засобів: тумби, об'ємно-просторові конструкції, що стоять окремо, та рекламні вивіски, написи на будинку (будівлі), споруді.
 2. Рекомендувати розповсюджувачам зовнішньої реклами з 01.01.2012 до 01.08.2012 не встановлювати в місті Києві нові рекламні засоби (окрім виключень), зазначені в пункті 1 цього розпорядження, на які вони отримали у встановленому порядку дозволи на розміщення зовнішньої реклами.
 3. Взяти до відома, що на період з 01.01.2012 до 01.08.2012 за рекламні засоби, які не встановлюються розповсюджувачами зовнішньої реклами згідно з пунктом 2 цього розпорядження та на які вони отримали у встановленому порядку дозволи на розміщення зовнішньої реклами, плата за тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, зокрема повноваження з управління якими здійснюють районні в місті Києві державні адміністрації, не нараховується та не стягується.
 4. Вимоги пункту 1 цього розпорядження не поширюються на випадки приведення рекламних засобів у відповідність до вимог типового класифікатору рекламних засобів та паспортів вулиць, які будуть затверджені у встановленому порядку, шляхом внесення у встановленому порядку змін у дозволи на розміщення зовнішньої реклами і здійснення відповідної заміни рекламних засобів.
 5. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення змісту цього розпорядження в засобах масової інформації
 6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Пузанова О.Г.     

Голова                                                                                   О. Попов


АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

Проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про встановлення мораторію на розміщення зовнішньої реклами в місті Києві» (далі – проект розпорядження) розроблений Головним управлінням з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект розпорядження розроблено у зв’язку з реалізацією положень частини третьої статті 3 Закону України «Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні», відповідно до якої місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції співпрацюють з приймаючою асоціацією, УЄФА та компанією з метою дотримання вимог УЄФА.

З реалізацією зазначеної норми Закону безпосередньо пов’язане виконання вимог Угоди з Приймаючим містом фінального турніру чемпіонату Європи 2010 – 2012 року з футболу, укладеної між УЄФА та Київською міською радою (далі – Угода з Приймаючим містом) (рішення Київської міської ради від 08.02.2007 № 61/722), та Маркетингових рекомендацій УЄФА ЄВРО 2012тм від 26.11.2010 в частині розміщення зовнішньої реклами (далі – Маркетингові рекомендації).

Зокрема, Угодою з Приймаючим містом передбачено, що Приймаюче місто разом з УЄФА визначить місця, які будуть віднесені до офіційних місць в Приймаючому місті та застосовуватиме принцип чистого місця до офіційних місць і подібних інших місць у Приймаючому місті, які погоджені Сторонами (підпункт «d» пункту 3.1 Угоди з Приймаючим містом). При цьому, «принцип чистого місця» – чисте і вільне від будь-яких договірних зобов'язань в сферах, що зазначені в Угоді та/або визначені УЄФА як зобов'язання, що походять із спонсорських та рекламних угод, угод про власність прав на назву, договори оренди тощо, які не були попередньо уповноважені або затверджені УЄФА (додаток 1 до Угоди з Приймаючим містом).

Відповідно до зазначеної Угоди Приймаюче місто підтверджує і погоджується, що надасть УЄФА і комерційним партнерам першочергове і ексклюзивне право на використання рекламних площ в місті (які належать Приймаючому місту) для реклами, яка пов'язана з турніром, та/або реклами комерційних партнерів перед тим, як запропонувати ці площі третій стороні (підпункт «d» пункту 4.1 Угоди з Приймаючим містом), а також зобов'язується розробити і презентувати в УЄФА концепцію Приймаючого міста, в якій викладено шляхи і способи просування, турніру в місті, включаючи рекламну площу та ключові місця, такі як визначні споруди, центральні райони міста, дороги, які ведуть до стадіону(ів), центральні залізничні станції і аеропорт(и), а також інші площі, що є частиною міста і добре проглядаються, для розміщення банерів, прапорів та інших елементів оформлення міста, які пов'язані з турніром (підпункт «b» пункту 4.2 Угоди з Приймаючим містом).

Крім того, відповідно до Маркетингових рекомендацій:

 • «принцип чистого місця» – стосується будь-якого місця, вільного від будь-якої реклами, фірмової символіки чи інших рекламних матеріалів стосовно будь-якої особи, реклама якої прямо не дозволяється цими Маркетинговими рекомендаціями (пункт 9.1 Маркетингових рекомендацій);
 • Приймаючі міста надають і докладають максимальних зусиль, щоб заохотити рекламно-інформаційні агентства надати місця, які контролюються Приймаючими містами або такими рекламно-інформаційними агентствами (залежно від обставин), у користування УЄФА з метою розміщення зовнішньої реклами у Приймаючих містах під час проведення УЄФА ЄВРО 2012 або у користування комерційним партнерам УЄФА, до того, як такі місця будуть запропоновані іншим сторонам (пункт 6.2.5 Маркетингових рекомендацій).

Реалізувати зазначені вимоги буде неможливо без встановлення тимчасового мораторію на прийом заяв про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами та видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклам, за виключенням випадків приведення рекламних засобів у відповідність до вимог типового класифікатору рекламних засобів та паспортів вулиць, які будуть затверджені у встановленому порядку, шляхом внесення у встановленому порядку змін у дозволи на розміщення зовнішньої реклами та здійснення відповідної заміни рекламних засобів.

Мораторій не буде поширюватись на такі види рекламних засобів як тумби, об'ємно-просторові конструкції, що стоять окремо, та рекламні вивіски, написи на будинку (будівлі), споруді.

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою державного регулювання у випадку прийняття проекту розпорядження є реалізація положень Закону України «Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні», виконання вимог Угоди з Приймаючим містом фінального турніру чемпіонату Європи 2010 – 2012 року з футболу, укладеної між УЄФА та Київською міською радою, Маркетингових рекомендацій УЄФА ЄВРО 2012тм від 26.11.2010 в частині розміщення зовнішньої реклами.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення зазначених цілей, аргументи щодо переваги обраного способу

Альтернативними способами досягнення зазначених вище цілей є:

 • залишення існуючої ситуації без змін;
 • застосування ринкових механізмів;
 • прийняття запропонованого проекту розпорядження.

Перший варіант є недоцільним з огляду на негативні наслідки, до яких може призвести невиконання вимог УЄФА, в тому числі створення негативної репутації та іміджу як України загалом, так і Приймаючого міста – Києва зокрема.

Другий варіант неможливо використати для досягнення цілей регулювання, оскільки ринкові механізми базуються на принципах диспозитивності та повинні враховувати, в першу чергу, інтереси суб’єктів підприємницької діяльності – у даному випадку розповсюджувачів зовнішньої реклами, а не суб’єкту владних повноважень – Київської міської ради, якій необхідно виконувати вимоги УЄФА.

 З огляду на зазначене, було обрано шлях врегулювання вимог УЄФА   шляхом прийняття відповідного розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)щодо встановлення мораторію на розміщення зовнішньої реклами у місті Києві на період з 01.01.2012 до 01.08.2012.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми та відповідні заходи

Проектом розпорядження передбачається встановлення мораторію на прийом заяв про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами та видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами, за виключенням випадків приведення рекламних засобів у відповідність до вимог типового класифікатору рекламних засобів та паспортів вулиць, які будуть затверджені у встановленому порядку, шляхом внесення у встановленому порядку змін у дозволи на розміщення зовнішньої реклами та здійснення відповідної заміни рекламних засобів.

Мораторій не буде поширюватись на такі види рекламних засобів як тумби, об'ємно-просторові конструкції, що стоять окремо, та рекламні вивіски, написи на будинку (будівлі), споруді.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Проект розпорядження встановлює тимчасовий (з 01.01.2012 до 01.08.2012) мораторій на прийом заяв про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами та видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами, окрім таких видів рекламних засобів як тумби, об'ємно-просторові конструкції, що стоять окремо, та рекламні вивіски, написи на будинку (будівлі), споруді. У зв’язку з цим, можливість досягнення визначених цілей є високою.

Контроль та нагляд виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за додержанням вимог проекту розпорядження планується здійснювати постійно на протязі терміну дії мораторію.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта

Ухвалення проекту розпорядження матиме своїм наслідком:

 • реалізацію положень Закону України «Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні»;
 • виконання вимог Угоди з Приймаючим містом фінального турніру чемпіонату Європи 2010 – 2012 року з футболу, укладеної між УЄФА та Київською міською радою;
 • виконання вимогМаркетингових рекомендацій УЄФА ЄВРО 2012тм від 26.11.2010 в частині розміщення зовнішньої реклами;
 • створення позитивного міжнародного іміджу та репутації міста Києва як Приймаючого міста фінального турніру чемпіонату Європи 2010 – 2012 року з футболу.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії

Строк дії розпорядження обмежується періодом з 01.01.2012 до 01.08.2012 який перекликається з періодом підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні, що визначений у Законі Україні «Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні».

8. Визначення показників результативності акта

Показником результативності акта стане виконання вимог Маркетингових рекомендацій УЄФА та Угоди з Приймаючим містом, позитивний міжнародний імідж і репутація міста Києва як Приймаючого міста, а також кількість затверджених у встановленому порядку паспортів вулиць.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Контроль за дотриманням вимог, передбачених проектом розпорядження, здійснюватиме виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), а також інші органи відповідно до законодавства.

Відстеження результативності проекту розпорядження здійснюватиметься на підставі порівняння даних за показниками, визначеними у пункті 8 цього аналізу. Оприлюднення результатів базового відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено після одного року з дня набрання чинності проекту розпорядження.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено до набрання чинності запропонованого проекту регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності дії акта буде проведено через рік з дня видання регуляторного акта.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Головним управлінням з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Начальник Головного
управління з питань реклами                                               Л.денисюк

Информационный портал городов Украины - UKRMISTO Rambler's Top100 Разработка и продвижение сайтов. Реклама в Интернете.