ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ МАТЕРІАЛІВ

для оформлення дозволу на розміщення рекламного засобу:Прийом документів дозвільного характеру згідно Закону України проводиться в «Єдиному офісі» за адресою: Боричів узвіз, 8, щопонеділка та щочетверга з 14.00-17.00
  1. Заява на оформлення дозволу.
  2. Якісний кольоровий знімок припустимого місця розташування РЗ (2 екз. розм.10х15).
  3. Якісний кольоровий комп'ютерний макет з прив'язкою РЗ до припустимого місця його розташування (2 екз. розм. 10х15).
  4. Кольоровий рекламний ескіз (2к екз.).
  5. Конструктивне рішення РЗ (2 екз.) (із зазначенням основних габаритних розмірів, вузлів кріплення, даними про застосовані матеріали, про підключення до інженерних мереж, іншими технічними характеристиками (формату А4 – 2 примірника), завірений мокрою печаткою розробника разом з ліценцією, що підтверджує право останнього надавати такі послуги (роботи) на право будівельного проектування та конструювання несучих металевих конструкцій.
  6. Ситуаційна схема припустимого  місця розташування РЗ (для наземних конструкцій).
  7. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
  8. Лист на оформлення бланків дозволу на розміщення об'єкта зовнішньої реклами (на ім'я директора КП «Київреклама»).
Копії документів повинні бути завірені мокрою печаткою заявника.

Повноваження представників осіб, які бажають оформити дозвіл на право розміщення зовнішньої реклами, повинні бути підтверджені у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Зразок

                                                                                                                               Т.в.о. начальника Головного управління
                                                                                                                               з питань реклами виконавчого органу
                                                                                                                               Київської міської ради (КМДА)
                                                                                                                               Швецю О.В.

ЗАЯВА

Відповідно до статті 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" прошу видати Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами
_____________________________________________________________________________________________________
(об'єкт, на який видається документ)

_____________________________________________________________________________________________________
(місцезнаходження (адреса) об'єкта, на який видається документ)

_____________________________________________________________________________________________________
(вид діяльності згідно з КВЕД)

_____________________________________________________________________________________________________
(у давальному відмінку повне найменування юридичної особи/ім'я, по батькові та прізвищефізичної особи - підприємця)

_____________________________________________________________________________________________________
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ,

_____________________________________________________________________________________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця, платника податків та інших обов'язкових платежів)

_____________________________________________________________________________________________________

(ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи/фізичної особи - підприємця/уповноваженої особи)

_____________________________________________________________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи/місце проживання фізичної особи - підприємця)

________________ ________________
(телефон) (телефакс)

"___" ____________ 20__ р. __________________________________
(підпис керівника юридичної особи/фізичної

особи – підприємця, уповноваженої особи)


Документи, що додаються по заяви: ________________________________

__________________________________________________________________

Заповнюється адміністратором:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "___" ____________ 20__ р.   | Реєстраційний номер _______________|
|  (дата надходження заяви)    |                                                            |
|                                              |__________________________________|
| _________________________ |              (ініціали та прізвище               |
|                 (підпис)                 |                  адміністратора)                   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                                                                                               В.о. директора
                                                                                                                               КП «Київреклама»
                                                                                                                               Барташу К.Е.

«_____»____________________р. № __________

про оформлення бланків дозволу

на розміщення об'єкта зовнішньої

реклами

Шановний Костянтине Едуардовичу!

Прошу Вас оформити бланки дозволу на розміщення об'єкта зовнішньої реклами (тип рекламоносія, кількість сторін, габаритні розміри, з підсвічуванням/без підсвічування, алансоутримувач або землекористувач) за адресою: _____________________________________________________________________________________________________________________________

(адміністративний район та адреса за якою пропонується розташування рекламного засобу)

Оплату гарантуємо.

Адреса для листування:_______________________

Банківські реквізити: ________________________

Повноваження, щодо оформлення документів надаються: _____________________________________

(ПІБ та контактний телефон уповноваженої особи)

Керівник ____________ _______________

(підпис) (ініціали, прізвище)

МП

*лист підлягає оформленню на бланку підприємства (заявника)
Информационный портал городов Украины - UKRMISTO Rambler's Top100 Разработка и продвижение сайтов. Реклама в Интернете.