АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

Проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 14.08.2003 №1489»(далі – проект розпорядження), розроблений Головним управлінням з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

 Проект розпорядження розроблено у зв’язку із необхідністю приведення розпорядження Київської міської державної адміністрації від 14.08.2003 № 1489 «Про Перелік платних послуг госпрозрахункової організації «Київреклама», розмір плати за ці послуги та порядок використання одержаних від цього коштів», зареєстрованого в Київському міському управлінні юстиції22.08.2003 за № 60/546, у відповідність до вимог чинних нормативно-правових актів та усунення порушень законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

2. Визначення цілей державного регулювання

 Метою державного регулювання у випадку прийняття проекту розпорядження є приведення у відповідність чинних нормативно-правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), зокрема, приведення розпорядження Київської міської державної адміністрації від 14.08.2003 № 1489 у відповідність до вимог чинних нормативно-правових актів та усунення порушень законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення зазначених цілей, аргументи щодо переваги обраного способу

Альтернативними способами досягнення зазначених вище цілей є:

  • вирішення питання за допомогою ринкових механізмів;
  • вирішення питання за допомогою чинних нормативно-правових актівабо внесення до них відповідних змін;
  • прийняття запропонованого проекту розпорядження.

Перший варіант є неприйнятним з огляду на те, що прийняття, скасування або визнання такими, що втратили чинність, нормативно-правових актів відноситься саме до повноважень відповідного органу державної влади – в даному випадку до компетенції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 Другий варіант вирішення питання за допомогою чинних нормативно-правових актівабо внесення до них відповідних змін також є неприйнятним, оскільки таким шляхом не буде можливості усунути порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

Враховуючи зазначене виникла необхідність прийняття нормативно-правового акту саме щодо визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 14.08.2003№ 1489.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми та відповідні заходи

Проектом розпорядження передбачається визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 14.08.2003 № 1489 та зареєструвати проект розпорядження у Головному управлінні юстиції у місті Києві.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

У разі прийняття проекту розпорядження буде досягнуто мету, зазначену у пункті 2 цього аналізу, оскільки запропонований шлях вирішення проблеми є юридично правильним та дозволить привести у відповідність нормативно-правові акти та усунути порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта

 Ухвалення проекту розпорядження матиме своїм наслідком приведення у відповідність чинних нормативно-правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та усунення порушень законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії

Проект розпорядження не є нормативно-правовим актом, що буде мати певну дію у часі, оскільки встановлює певний факт, а саме – визнання таким, що втратив чинність, інший нормативно-правовий акт.

8. Визначення показників результативності акта

Показником результативності акта стане:

  •  приведення у відповідність чинних нормативно-правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
  •  усунення порушень законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Необхідність відстеження результативності проекту розпорядження відсутня, оскільки проект розпорядження не є нормативно-правовим актом, що буде мати певну дію у часі, а встановлює певний факт (втрату чинності іншого нормативно-правового акту).

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Головним управлінням з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).


Начальник Головного
управління з питань реклами                                                       Л. Денисюк

Информационный портал городов Украины - UKRMISTO Rambler's Top100 Разработка и продвижение сайтов. Реклама в Интернете.