Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.04.2003 №360/520 «Про затвердження Положення про податок з реклами в м.Києві»

Розробник документа: Головне управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Контактний телефон:
235-24-19

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 р. № 308, з метою визначення впливу, який справлятиме рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.04.2003 №360/520 «Про затвердження Положення про податок з реклами в м.Києві», а також обґрунтування відповідності проекту рішення принципам державної регуляторної політики, одержання зауважень та пропозицій від зацікавлених осіб.

1. Аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.

Основною метою прийняття рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.04.2003 №360/520 «Про затвердження Положення про податок з реклами в м.Києві» є приведення окремих норм рішення Київської міської ради від 24.04.2003 №360/520 «Про затвердження Положення про податок з реклами в м.Києві»у відповідність донорм чинного законодавства, що в подальшому надасть можливість уникнути непорозумінь в частині справляння податку з реклами.

Досягнення цієї мети можливо при умові виключення із Положення про податок з реклами в м.Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.04.2003 №360/520, такого об’єкту оподаткування як плата за право тимчасового користування місць для розташування об’єктів зовнішньої реклами.

Оскільки, Київська міська рада своїм рішенням від 27.05.2004 №258/1468 перевищила свої повноваження, які зазначені ст.18 Декрету (визначати порядок сплати місцевих податків і зборів за переліком і в межах установлених граничних ставок;установлювати пільгові податкові ставки; повністю скасовувати окремі місцеві податки і збори; звільняти від сплати певні категорії платників; надавати відстрочення зі сплати місцевих податків і зборів), а саме включила до об’єкта оподаткування такий об’єкт як плата за право тимчасового користування місць для розташування об’єктів зовнішньої реклами, хоча ст.11 Декрету чітко визначено, що об’єктом оподаткування є вартість послуг за встановлення та розміщення реклами.

Враховуючи те, що об’єкт обчислення місцевих податків і зборів установлюється Декретом і місцеві органи влади не наділені правом його змінювати, розширення об’єкту оподаткування в Положенні про податок з реклами в м.Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.04.2003 №360/520, відносно об’єкту оподаткування наведеного в Декреті, прямо суперечить чинному законодавству.

2. Цілі державного регулювання.

Прийняття проектурішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.04.2003 №360/520 «Про затвердження Положення про податок з реклами в м.Києві» спрямований наоднозначне трактування нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері справляння місцевих податків і зборів.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Вирішення проблеми, зазначеної в пункті 1 цього Аналізу, є можливим лише шляхом затвердження змін до рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.04.2003 №360/520 «Про затвердження Положення про податок з реклами в м.Києві», оскільки відсутні інші альтернативні способи її вирішення.

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

Проектом цього регуляторного акта передбачено затвердження змін до Положення про податок з реклами в м.Києві.

Так,для розв’язання проблеми зазначеної у п.1 Аналізу, пропонується виключення із Положення про податок з реклами в м.Києві такого об’єкту оподаткування як плати за право тимчасового користування місць для розташування об’єктів зовнішньої реклами.

5. Можливість досягнення визначних цілей у разі прийняття регуляторного акту.

Можливість досягнення цілей, передбачених п. 2 цього Аналізу, у разі прийняття рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.04.2003 №360/520 «Про затвердження Положення про податок з реклами в м.Києві», є цілком реальною та обґрунтованою у зв'язку з тим, що метою створення проекту зазначеного розпорядження є цілеспрямоване вирішення проблем в галузі оподаткування.

6. Очікуванні результати прийняття запропонованого регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат.

Реалізація цього проекту рішення призведе до приведення окремих норм рішення Київської міської ради від 24.04.2003 №360/520 «Про затвердження Положення про податок з реклами в м.Києві»у відповідність до норм чинного законодавства, що в подальшому надасть можливість уникнути непорозумінь в частині справляння податку з реклами.

7. Обґрунтування строку дії розпорядження

Строк дії цього регуляторного акту встановлюється на необмежений строк, оскільки відносини у сфері зовнішньої реклами мають перманентний характер і потребують постійного їх регламентування відповідним нормативно-правовим актом.

8.  Показники результативності регуляторного акту.

Прогнозні показники результативності дії рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.04.2003 №360/520 «Про затвердження Положення про податок з реклами в м.Києві»:

  • обсяг надходжень до місцевого бюджету;
  • кількість розповсюджувачів зовнішньої реклами, на яких поширюватиметься дія регуляторного акту (територія дії акту - місто Київ).

У відповідності з ч. 5 ст. 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб по даному регуляторному акту визначається кількістю осіб, що:

     а) прочитають зазначене розпорядження в офіційному засобі масової інформації - газета "Хрещатик" або в мережі-Інтеренет на офіційній веб-сторінці Київської міської влади за результатами оприлюднення;
     б) отримають регуляторний акт за запитами до органів місцевого самоврядування;
     в) отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акту.

Відстеження результативності буде здійснюватись у два етапи:

  • базове відстеження;
  • повторне відстеження.

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено до набрання чинності цього регуляторного акту. Повторне відстеження результативності регуляторного акту планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом.

 

Начальник Головного
у
правлінняз питань реклами                                            Ю.Фрейдінов

Информационный портал городов Украины - UKRMISTO Rambler's Top100 Разработка и продвижение сайтов. Реклама в Интернете.