Пояснювальна записка

до проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.04.2003 №360/520 «Про затвердження Положення про податок з реклами в м.Києві» 

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження

Прийняття рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.04.2003 №360/520 «Про затвердження Положення про податок з реклами в м.Києві» викликане необхідністю усунення протиріч між деякими положеннями Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.1993 №56-93 «Про місцеві податки і збори» (далі - Декрет) та рішенням Київської міської ради від 24.04.2003 №360/520 «Про затвердження Положення про податок з реклами в м.Києві».

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою прийняття рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.04.2003 №360/520 «Про затвердження Положення про податок з реклами в м.Києві» є приведення окремих норм рішення Київської міської ради від 24.04.2003 №360/520 «Про затвердження Положення про податок з реклами в м.Києві»у відповідність донорм чинного законодавства, що в подальшому надасть можливість уникнути непорозумінь в частині справляння податку з реклами.

Досягнення цієї мети можливо при умові виключення із Положення про податок з реклами в м.Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.04.2003 №360/520, такого об’єкту оподаткування як плата за право тимчасового користування місць для розташування об’єктів зовнішньої реклами.

Оскільки, Київська міська рада своїм рішенням від 27.05.2004 №258/1468 перевищила свої повноваження, які зазначені ст.18 Декрету (визначати порядок сплати місцевих податків і зборів за переліком і в межах установлених граничних ставок;установлювати пільгові податкові ставки; повністю скасовувати окремі місцеві податки і збори; звільняти від сплати певні категорії платників; надавати відстрочення зі сплати місцевих податків і зборів), а саме включила до об’єкта оподаткування такий об’єкт як плата за право тимчасового користування місць для розташування об’єктів зовнішньої реклами, хоча ст.11 Декрету чітко визначено, що об’єктом оподаткування є вартість послуг за встановлення та розміщення реклами.

Враховуючи те, що об’єкт обчислення місцевих податків і зборів установлюється Декретом і місцеві органи влади не наділені правом його змінювати, розширення об’єкту оподаткування в Положенні про податок з реклами в м.Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.04.2003 №360/520, відносно об’єкту оподаткування наведеного в Декреті, прямо суперечить чинному законодавству.

3. Правові аспекти 

Як вже зазначалось вище, підставою підготовки цього проекту рішення є приведення деяких норм Положення до вимог чинного законодавства України у сфері оподаткування.

Даний проект рішення базується на основних засадах:

  • Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
  • Закону України «Про систему оподаткування»; 
  • постанови Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори»; 
  • постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами»;
  • розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації від 23.08.2007 №1100 «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в м.Києві».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.04.2003 №360/520 «Про затвердження Положення про податок з реклами в м.Києві» не потребує матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Оскільки проект рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.04.2003 №360/520 «Про затвердження Положення про податок з реклами в м.Києві» є регуляторним актом, то остаточна позиція всіх заінтересованих органів з’ясується при його погоджені у встановленому законодавством порядку. 

6. Регіональний аспект

Проектрішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.04.2003 №360/520 «Про затвердження Положення про податок з реклами в м.Києві» не стосується питань розвитку адміністративно – територіальної одиниці.

7. Громадське обговорення

Проектрішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.04.2003 №360/520 «Про затвердження Положення про податок з реклами в м.Києві» є регуляторним актом та потребує громадського обговорення.

З цією метою розробником проекту вжиті заходи щодо опублікування його на офіційному веб-сайті Київської міської влади в мережі Інтернет для отримання, аналізу та відповідного опрацювання всіх зауважень та пропозицій до положень проекту.  

8. Прогноз результатів

Реалізація цього проекту рішення призведе до приведення окремих норм рішення Київської міської ради від 24.04.2003 №360/520 «Про затвердження Положення про податок з реклами в м.Києві»у відповідність до норм чинного законодавства, що в подальшому надасть можливість уникнути непорозумінь в частині справляння податку з реклами.

 

Начальник Головного
у
правлінняз питань реклами                                                         Ю.Фрейдінов

Информационный портал городов Украины - UKRMISTO Rambler's Top100 Разработка и продвижение сайтов. Реклама в Интернете.