КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія V скликання

РІШЕННЯ

від 28 вересня 2006 року N 7/64

Про створення Головного управління з питань реклами виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішенням Київської міської ради
 від 24 травня 2007 року N 721/1382,
 розпорядженням Київської міської державної адміністрації
 від 19 лютого 2008 року N 209

Відповідно до статті 10 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", пункту 6 частини першої статті 26, статті 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 16 Закону України "Про рекламу" та з метою вдосконалення і врегулювання питань в сфері розміщення та розповсюдження зовнішньої реклами, реклами на транспорті комунальної власності міста Києва Київська міська рада вирішила:

1. Створити Головне управління з питань реклами у складі виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) загальною штатною чисельністю 25 одиниць.

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації):

2.1. Здійснити організаційно-правові заходи щодо створення Головного управління з питань реклами виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. В установленому порядку вирішити питання фінансового та матеріально-технічного забезпечення Головного управління з питань реклами виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), закріплення за ним майна.

2.3. Привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим рішенням.

2.4. Розробити та затвердити Порядок розміщення рекламних засобів в місті Києві.

3. Затвердити Положення про Головне управління з питань реклами виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) згідно з додатком.

4. Головному управлінню контролю за благоустроєм та зовнішнім дизайном міста Києва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), комунальному підприємству "Київреклама" виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) після виконання пункту першого цього рішення передати за реєстром Головному управлінню з питань реклами виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) всі бази даних, інформацію та документацію (у тому числі справи на видачу дозвільної документації) на електронних та паперових носіях, що були створені в процесі виконання повноважень робочого органу та інших повноважень, пов'язаних з оформленням та видачею дозволів на розміщення об'єктів зовнішньої реклами.

5. Внести до рішення Київської міської ради від 20.06.2002 N 28/28 "Про утворення виконавчого органу Київської міської ради та затвердження його структури і чисельності" (із змінами та доповненнями) наступні зміни:

- у пункті 3 рішення цифри "2045" замінити цифрами "2212".

абзац третій пункту 5 втратив чинність

(згідно з рішенням Київської
 міської ради від 24.05.2007 р. N 721/1382)

6. Вважати таким, що втратив чинність, пункт 5.16 додатка до рішення Київради від 23.12.2004 N 870/2280 "Про затвердження Положення про Головне управління транспорту, зв'язку та інформатизації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)".

7. Встановити, що розпорядження Київської міської державної адміністрації від 02.12.2002 N 2159 "Про Порядок розміщення об'єктів зовнішньої реклами в місті Києві", розпорядження Київської міської державної адміністрації від 28.12.2005 N 2430 "Про розміщення реклами на транспорті комунальної власності м. Києва" до затвердження Порядку розміщення рекламних засобів в місті Києві застосовуються в тій частині, що не суперечить цьому рішенню.

8. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську державну адміністрацію).

 

Київський міський голова

Л. Черновецький


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
від 28 вересня 2006 р. N 7/64


ПОЛОЖЕННЯ
про Головне управління з питань реклами виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

1. Головне управління з питань реклами виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) (далі за текстом - Головне управління) є структурним підрозділом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підзвітним та підконтрольним Київській міській раді та підпорядкованим Київському міському голові.

2. Головне управління є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків та органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штампи, бланки, інші реквізити.

Місцезнаходження (юридична адреса) Головного управління: 01044, м. Київ-44, вулиця Хрещатик, 36.

3. Головне управління в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4. Основними завданнями Головного управління є:

4.1. Регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами.

(пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Київської міської державної адміністрації від 19.02.2008 р. N 209)

4.2. Контроль та облік зовнішньої реклами згідно з встановленим порядком її розміщення.

(пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Київської міської державної адміністрації від 19.02.2008 р. N 209)

4.3. Координація заходів щодо впорядкування рекламної діяльності в галузі реклами та впровадження системного підходу до формування високоякісного зовнішнього дизайну м. Києва.

5. Головне управління відповідно до покладених на нього завдань:

5.1. Розробляє нормативно-правові акти, направлені на регулювання діяльності в сфері реклами, з питань, що відносяться до компетенції Головного управління.

5.2. Координує діяльність міських структур з питань реклами, реалізації міських програм щодо поліпшення зовнішнього вигляду міста елементами зовнішнього благоустрою.

5.3. Удосконалює галузеву систему управління у сфері зовнішньої реклами та забезпечує формування єдиного міського рекламно-інформаційного простору.

(пункт 5.3 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Київської міської державної адміністрації від 19.02.2008 р. N 209)

5.4. Готує та подає до Київської міської ради фінансовий звіт про формування і використання грошових коштів, що надходять до місцевого бюджету міста Києва від здійснення діяльності у сфері зовнішньої реклами.

(пункт 5.4 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Київської міської державної адміністрації від 19.02.2008 р. N 209)

5.5. Аналізує стан і потреби ринку зовнішньої реклами і готує рекомендації щодо його впорядкування та вдосконалення.

(пункт 5.5 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Київської міської державної адміністрації від 19.02.2008 р. N 209)

5.6. Розробляє та подає на затвердження в установленому порядку економічно обґрунтовані диференційовані тарифи оплати за тимчасове використання місць для розташування рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва, його районів, або повноваження щодо розпорядження якими здійснюють органи місцевого самоврядування м. Києва.

(пункт 5.6 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Київської міської державної адміністрації від 19.02.2008 р. N 209)

5.7. Здійснює контроль за дотриманням порядку розміщення зовнішньої реклами і вносить пропозиції щодо їх зміни та/або доповнення в установленому порядку.

(пункт 5.7 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Київської міської державної адміністрації від 19.02.2008 р. N 209)

5.8. Взаємодіє з усіма органами виконавчої влади міста Києва та забезпечує постійну співпрацю органів виконавчої влади з громадськими організаціями.

5.9. Здійснює контроль за станом рекламних засобів, організовує їх інвентаризацію та в разі необхідності надає виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) пропозиції щодо демонтажу рекламних засобів у встановленому порядку.

5.10. Спільно з Головним управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Головкиївархітектура) розробляє методичні положення, направлені на створення єдиного стилю художнього оздоблення міста рекламними засобами.

5.11. Вживає необхідних заходів щодо впровадження нових технологій і матеріалів в оснащенні рекламних засобів.

5.12. Проводить в межах своєї компетенції контроль за дотриманням встановленого нормативними актами порядку експлуатації та утримання підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, рекламних засобів. Вимагає від юридичних і фізичних осіб усунення виявлених порушень.

6. До повноважень Головного управління належить:

6.1. Розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу на розміщення рекламних засобів, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії.

(пункт 6.1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Київської міської державної адміністрації від 19.02.2008 р. N 209)

6.2. Надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами, архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних рекламних засобів.

(пункт 6.2 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Київської міської державної адміністрації від 19.02.2008 р. N 209)

6.3. Прийняття рішень про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламних засобів, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету.

6.4. Підготовка проектів розпоряджень виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) щодо надання дозволів на розміщення рекламних засобів (далі - дозвіл), про відмову у їх наданні, продовженні строку дії дозволів.

6.5. Видача дозволів на підставі розпоряджень виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

6.6. Ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру до Головкиївархітектури.

6.7. Подання до виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) переліку рекламних засобів, що підлягають демонтажу.

6.8. Подання територіальному органу у місті Києві спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення зовнішньої реклами.

(пункт 6.8 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Київської міської державної адміністрації від 19.02.2008 р. N 209)

6.9. Підготовка і подання виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) пропозицій щодо розмірів плати за надання послуг Головним управлінням.

6.10. Укладання договорів з розповсюджувачами зовнішньої реклами на право тимчасового користування місцями (для розташування рекламних засобів), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва, його районів або повноваження щодо розпоряджання якими здійснюють органи місцевого самоврядування у м. Києві.

6.11. Пункт 6.11 виключено

(згідно з розпорядженням Київської міської
 державної адміністрації від 19.02.2008 р. N 209)

6.12. Пункт 6.12 виключено

(згідно з розпорядженням Київської міської
 державної адміністрації від 19.02.2008 р. N 209)

7. Головне управління має право:

7.1. Готувати розпорядження виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) з питань, що входять до компетенції Головного управління.

7.2. Отримувати в установленому порядку рішення Київради, розпорядження Київського міського голови та виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), інші нормативно-правові акти.

7.3. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

7.4. В межах своєї компетенції представляти інтереси виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

7.5. Відповідно до законодавства вносити пропозиції щодо створення підприємств, установ, організацій, діяльність яких направлена на виконання завдань Головного управління.

7.6. Здійснювати контроль за діяльністю підпорядкованих Головному управлінню підприємств, установ, організацій.

7.7. Вимагати від керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності усунення виявлених порушень порядку розміщення зовнішньої реклами.

(пункт 7.7 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Київської міської державної адміністрації від 19.02.2008 р. N 209)

7.8. Надавати відповідним місцевим та територіальним органам виконавчої влади інформацію про порушення законодавства в сфері зовнішньої реклами для вжиття відповідних заходів.

(пункт 7.8 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Київської міської державної адміністрації від 19.02.2008 р. N 209)

7.9. Брати участь в межах своєї компетенції в роботі комісій, що утворюються виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).

7.10. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян (за погодженням) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

7.11. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

7.12. Брати участь в обговоренні питань, віднесених до компетенції Головного управління.

7.13. Утворювати в разі потреби за погодженням з іншими зацікавленими органами виконавчої влади в межах своєї компетенції комісії та експертні групи, в тому числі із залученням до них фахівців на договірній основі.

7.14. У межах компетенції укладати договори.

7.15. Залучати на договірних засадах вітчизняних та іноземних вчених, фахівців і експертів для консультацій з питань, пов'язаних з діяльністю Головного управління.

7.16. Брати участь у співробітництві у межах покладених на Головне управління завдань з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також з міжнародними організаціями, відповідними органами та організаціями іноземних держав, їхніми дипломатичними та іншими представництвами в місті Києві та Україні.

7.17. Вносити пропозиції до проекту бюджету міста Києва з питань, що належать до компетенції Головного управління.

7.18. За дорученням представляти інтереси Київради та виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) в судових органах.

7.19. Надавати платні послуги, згідно переліку, що затверджується виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).

7.20. Здійснювати інші повноваження, делеговані Головному управлінню Київською міською радою.

8. Головне управління в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з профільними комісіями Київради, структурними підрозділами виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районними у м. Києві державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.

9. Головне управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Київським міським головою.

Начальник Головного управління має першого заступника та заступників, які за його поданням призначаються на посаду і звільняються з посади Київським міським головою.

10. Начальник Головного управління:

10.1. Здійснює керівництво діяльністю Головного управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Головне управління завдань, розподіляє обов'язки між першим заступником та заступниками начальника Головного управління та керівниками структурних підрозділів Головного управління, визначає їх функції та ступінь відповідальності кожного.

10.2. Подає на затвердження у встановленому порядку структуру і штатний розпис Головного управління, кошторис доходів і видатків на утримання Головного управління.

10.3. Діє без доручення від імені Головного управління.

10.4. Виступає розпорядником коштів Головного управління.

10.5. Укладає та підписує договори за участю Головного управління.

10.6. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

Накази, які впливають на права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у встановленому порядку в Київському міському управлінні юстиції.

10.7. Затверджує Положення про структурні підрозділи, що входять до складу Головного управління, посадові інструкції працівників Головного управління.

10.8. Призначає на посади і звільняє з посад працівників Головного управління в установленому порядку.

10.9. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання Головного управління.

10.10. Координує і контролює роботу та фінансово-господарську діяльність підприємств, установ, організацій, які підпорядковані Головному управлінню.

10.11. Здійснює інші повноваження, що випливають із цього Положення.

11. Для оперативного вирішення питань, що належать до компетенції Головного управління, може бути утворена колегія у складі начальника Головного управління (голова колегії), перших заступників та заступників начальника Головного управління, а також інших відповідальних працівників Головного управління. До складу колегії можуть входити депутати Київради, керівники інших структурних підрозділів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), інших установ та організацій. Склад колегії затверджується Київським міським головою за поданням начальника Головного управління.

Рішення колегії провадяться в життя наказами начальника Головного управління.

12. Для розгляду рекомендацій і пропозицій щодо реалізації основних напрямів діяльності Головного управління та вирішення інших питань в ньому можуть утворюватися ради і комісії.

Склад рад і комісій та положення про них затверджує начальник Головного управління.

13. Головне управління здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність і надсилає її в органи, передбачені чинним законодавством України.

14. Головне управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.

Гранична чисельність структурних підрозділів Головного управління затверджується Київським міським головою.

Видатки на утримання Головного управління, в тому числі на оплату праці його працівників, передбачаються у бюджеті м. Києва на відповідний рік.

Структура Головного управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників затверджується розпорядженням виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

Штатний розпис Головного управління в межах чисельності і фонду оплати праці його працівників затверджується Київським міським головою після отримання висновку Головного фінансового управління виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

15. Майно Головного управління складають основні фонди та оборотні активи, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Головного управління.

Майно Головного управління є комунальною власністю територіальної громади м. Києва та закріплюється за ним на праві оперативного управління.

Головне управління володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном відповідно до законодавства України, рішень Київради, розпоряджень Київського міського голови та виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), а також цього Положення.

16. Ліквідація чи реорганізація Головного управління здійснюється за рішенням Київської міської ради в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

 
О. Довгий


 

Информационный портал городов Украины - UKRMISTO Rambler's Top100 Разработка и продвижение сайтов. Реклама в Интернете.