Produkcja narzędzi reklamowych, tworzenie konstruktywnych rozwiązań

Produkcja narzędzi reklamowych, lub tworzenie konstruktywnych rozwiązań jest jednym z głównych etapów decyzji w sprawie uchwały medium reklamowego, a jest oddzielną pozycją w Procedura przyznawania zezwoleń na reklamy zewnętrzne i zewnętrzne . Jest to określone w paragrafie 4 wspomnianego rozporządzenia.

Firma reklamowa jest firmą reklamowo-produkcyjną z dużym doświadczeniem od 16 lat i ponad 3.000 różnych zamówień. W tym czasie otrzymaliśmy dużą liczbę pozwoleń na nośniki reklamowe, wykonano wiele prac w tym kierunku i zdobyliśmy duże doświadczenie.

Zgodnie z wyżej wymienionym zamówieniem pozwolenie na reklamę jest wystawiane po pomyślnie przekazanej następującej ścieżce :

Wnioskodawca lub jego upoważniony osoba przedkłada formularz (pobierz) centrum miasta liberalne oświadczenie

  • fotografia i układ komputerowy miejsca (nie mniej niż 6 x 9 centymetrów), gdzie planowane jest medium reklamowe
  • Szkic reklamowy
  • rozwiązanie konstrukcyjne (poświadczone podpisem i uszczelką wywoływacza, który zawiera informacje o podstawowych wymiarach, punkty mocowania, użytych materiałów, połączenia narzędzi, innych parametrach i przyleganie do wymagań normy państwowej, DBN, ESKD i innych dokumentów normatywnych (A4 )
  • należycie poświadczona kopia licencji programisty, potwierdzająca prawo tego ostatniego do świadczenia usług (pracy) w zakresie prawa do projektowania i projektowania)
    poświadczona kopia świadectwa rejestracji wnioskodawcy jako osoby prawnej lub indywidualnego przedsiębiorcy

Zezwolenie na umieszczanie reklamy zewnętrznej, zewnętrznej jest udzielane tylko na jedno medium reklamowe (jeden obiekt).

Nasza firma oferuje swoje usługi w zakresie uzyskiwania zgody na nośniki reklamowe. Możemy podjąć się natychmiast po zarejestrowaniu pakietu dokumentów i pełnej ilości pracy do ostatecznego otrzymania pozwolenia na nośnik reklamowy.

Tworzenie projektów narzędzi reklamowych lub tworzenie konstruktywnych rozwiązań tak szybko, jak to możliwe? To dla nas!

Skontaktuj się z nami. Nie trać czasu i energii. Zrobimy to profesjonalnie, tak szybko, jak to możliwe, w tych warunkach, szybko. W tym momencie zajmiesz się sprawą, która jest bardziej związana z tobą.