Folia samoprzylepna Oracal na wystawy sklepowe i okien biura, sklep, kawiarnia

Folia samoprzylepna Oracal do okien i sklep?w szklanych – jest reklama zewn?trzna, dla kt?rych praktycznie nie musz? p?aci?.

Obecno?? r??nych typ?w folii Oracal pozwala tworzy? reklamy zewn?trznej i wn?trza, dekoracji wn?trz lub reklamy w jednym stylu, marki.

Oracal klej, kt?ry szybko i ?atwo zdemontowa?, usuwa praktycznie jeden ruch r?ki i nie pozostawia pozosta?o?ci na powierzchni. Co spowoduje czasowe informacje, kt?re wkr?tce powinny zosta? usuni?te.

wklejanie Film Oracal inny typ, kt?ry nie tylko pasuje bezpiecznie, ale tak?e dla d?ugoterminowej pracy w trudnych warunkach – nie b?dzie tak ?atwo zdemontowa?, dro?sze, ale b?dzie trwa? kilka razy d?u?ej i jest u?ywany dla marki samochod?w, na przyk?ad.

Znakowanie foli? klejenia Oracal ™

Unikalna zdolno?? folii Oracal, jego gamie kolor?w, obecno?? matowym lub b?yszcz?cym Oracal, Oracal wzorkiem i bez stworzy? niepowtarzalny styl, indywidualne, bez wzgl?du na to, co si? nie podoba design, branding. Mo?na stworzy? rozpoznawalny styl jego kawiarni, sklepie czy nawet biura. W tym przypadku koszt nie jest wyg?rowany. Jako?? zale?y od do?wiadczenia mistrz?w na etykiecie, rolki Oracal. Oto nasza firma Reklamaster prawie nie ma sobie r?wnych, poniewa? mamy 16 lat na rynku i pozna? wszystkie niuanse tej pracy.

Stworzyli?my unikalny w swoich obiekt?w projektowych. Przyk?ady naszych prac na orakalom projektowania mo?na zobaczy? na zdj?ciu.

okleyka ofisa orakal - Folia samoprzylepna Oracal
поклейка оракала

Dokonywanie Oracal Film Office w centrum Kijowa, jednego z bank?w z firmy Reklamaster jak wida? da?o go?e szk?o oraz zakres i poczucie bezpiecze?stwa. Gdy ta zintegrowana konstrukcja podkre?li? geografii pracy banku. jako?ci folii Oracal naklejek na ?cianach szklanych powierzchni biurowej wida? wyra?nie, jak na tym zdj?ciu ?wiat?o pada tak, ?e podkre?la wszystkie cienie.

ofice oracal 600x398 - Folia samoprzylepna Oracal

oracal pokleit 600x398 - Folia samoprzylepna Oracal

plenka oracal 600x398 - Folia samoprzylepna Oracal

Oracal klej w Kijowie i nie tylko

Firma Reklamaster geograficznie znajduje si? w Kijowie i jest zaanga?owana w prace klejenia Oracal g??wnie w Kijowie i w tej dziedzinie, ale jeste?my szcz??liwi do Kongresu, a do pi?knego miasta w podr??y s?u?bowej. Jeste?my gotowi pokleit Oracal w Odessie i Charkowie, a Dnieprem i Zaporo?a. Tak, i na Ukrainie, wykonujemy prace w zakresie projektowania witryn sklepowych, szk?a, luster zastosowaniem klejenia folii Oracal.

 

Rodzaje Oracal

Poni?ej udost?pniamy informacje na temat rodzaj?w folii Oracal i ich w?a?ciwo?ci, na kt?rych zale?y cena klejenia Oracal

Oracal, jak wiemy, jest mark? samoprzylepna folia PVC. ?ywotno?? niekt?rych rodzaj?w folii dochodzi do 10 lat.

folia samoprzylepna Oracal 551

Oracal folia 551 s?u?y g??wnie do reklamy na transporcie. O grubo?ci 0,07 mm. W ten spos?b r??ne trwa?o?? i niezawodno?? zar?wno si?y i koloru nawet w ci?g?ej ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe ?wiat?o s?oneczne. Tj. To dzia?a doskonale jako zewn?trzne, reklamy zewn?trznej. Nie boi si? wody morskiej, smary, oleje i kwasy. ?ywotno?? do 7 lat w temperaturze od -50 do +100 stopni Celsjusza.
Wykonywany jest w wersji b?yszcz?cej 60 odcieniach i Matt – 2 kolory.

folia samoprzylepna Oracal 620

Oracal folia 620 charakteryzuje ?atwego demonta?u. O grubo?ci 0,08 mm. Jest cz?sto u?ywany dla wiadomo?ci reklamowych i informacyjnych wewn?trz budynku, a tak?e do tworzenia reklam wn?trza. ?ycia nie jest wielka, do 3 lat, a dzia?a w zakresie temperatur od -40 do +80 stopni Celsjusza. Film ten charakteryzuje si? tym, ?e nie psuje powierzchni?, na kt?rej jest wklejony. Czasami zar?wno matowe i b?yszcz?ce.

folia samoprzylepna Oracal 640, 641

Oracal 640 i 641 – uniwersalny filmowy. Jest produkowany w r??nych odmianach: jako b?yszcz?cy jak i matowych kolorach. Grubo?? 0,075 mm. folia samoprzylepna jest na specjalnym pod?o?u. ?ywotno?? 4 lat. W przypadku klejenia takiej folii musz? by? kontrolowane temperatury otoczenia. To nie powinna by? ni?sza ni? 10 stopni Celsjusza. Dzia?a? Oracal folii 640, 641 mo?e by? w zakresie od -40 ° do + 70 stopni Celsjusza.

folia samoprzylepna Oracal 851

Najbardziej d?ugotrwa?y Oracal folia. ?ywotno?? do 10 lat. Wiele kolor?w (90) zar?wno w wersji po?ysk i matowe. Dobrze zdeformowane i jest odporna na dzia?anie agresywnych substancji. Najcie?szy na rynku. O grubo?ci 0,05 mm.

folia samoprzylepna Oracal 6500

Jest stosowany w reklamie zewn?trznej do produkcji lekkich Pud?a lekkiej oraz citylighty. R??ni si? wysoki, o grubo?ci 0,1 mm. Dobre rozprasza ?wiat?o, to dlaczego jest tak ?atwo wykorzystywane przez reklamodawc?w. To nie uszkodzi? powierzchni, na kt?rej stosuje i nawet na farbie nawierzchni. ?ywotno?? takiej folii do 7 miesi?cy. zakres temperatur -40 do + 80 °.

 

klej Oracal cena

Oracal klej wzi?te z kalkulacji koszt jednego metra kwadratowego klejenia. Oczywi?cie cena b?dzie r??na od rodzaju folii, druku kolorowego i wielu innych sk?adnik?w czynnik?w. Ale nie ma nic ?atwiejszego ni? nas zadzwoni? i om?wi? wszystkie warunki, w jakich b?dzie funkcjonowa? ten film i dowiedzie? si? o cen?. Wystarczy skorzysta? z numeru telefonu & nbsp; w nag??wku lub kliknij Kontakt i nawi?zania po??czenia zwrotnego lub renderowania opcj?.

Dlaczego trzeba zam?wi? klejenia Oracal w Reklamaster

Odnosz? si? do us?ugi naszego zespo?u. Nie tylko przek?adaj? si? na rzeczywisto?? dowolnego swojego pomys?u do produkcji szyld?w reklamowych , ale r?wnie? sprawi, ?e korekty (je?li to konieczne)
pomoc w projektowaniu, instalacji i przysz?ej konserwacji znak?w reklamowych.